POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ADWOKATNOWAKOWSKA.PL

Korzystając z usług mojej kancelarii, bądź korzystając z niektórych funkcjonalności strony internetowej, powierzasz mi informacje o sobie.

Chcę być zaufanym partnerem moich klientów, więc dlatego dokładam wszelkich starań, aby nie tylko spełniać, ale i przekraczać moje zobowiązania w zakresie ochrony danych osobowych i zawsze działać w najlepiej pojętym interesie moich klientów.

Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane i w jakim celu zbieram, a także w jakim celu je wykorzystuję. Proszę o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE.

Operatorem serwisu internetowego www.adwokatnowakowska.pl jest Kancelaria Adwokacka Gdańsk, Adwokat Beata Nowakowska.

Serwis internetowy ma na celu przede wszystkim przekazywanie informacji o działalności mojej działalności #adwokata. Swoje f unkcje serwis realizuaje w następujący sposób:

  • Przez zbieranie informacji świadomie i dobrowolnie wpisanych w formularzach znajdujących się na stronie www.adwokatnowakowa.pl.
  • Przez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • Przez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Nazwa Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.nazwa.pl.

2. INFORMACJE W FORMULARZACH.

Serwis internetowy zbiera wyłącznie informacje, które użytkonik podał świadomie i dobrowolnie. Uruchomienie przez użytkonika wszelkich mechanizmów skutkujących przesłaniem informacji traktowane jest na równi ze zgodą na obrabianie danych osobowych.

Administratorem pozyskanych w ten sposób danych będzie każdorazowo adwokat Beata Nowakowska. 

Serwis internetowy może zapisać na serwerze informacje o charakterystycznych parametrach połączenia (oznaczenie adresu IP nadawcy i oznaczenie czasu przesłania pliku danych), jeżeli wynika to z praktyki opeartora internetowego.

Dane podane w formularzu, co do zasady, nigdy nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że wystąpi szczególna potrzeba, a zainteresowany użytkownik serwisu, który podał te dane wyrazi jednoznaczną zgodę.

Dane, które zostały podane w formularzu kontaktowym, nigdy nie staną się zbiorem potencjalnych klientów. Każda wiadomość zawierająca dane osobowe, któr jest zapytaniem uzyska odpowiedź, lecz, gdy w jej wyniku nie zostanie nawiązany stosunek prawny, to dane i wiadomość mailowa zostaną usuniętę w ciągu tygodnia.

Wszelkie dane osobowe pozyskiwane zarówno przez stronę internetową, jak i w bezpośrednich kontaktach z klientami podlegają ochronie wynikającej z przepisów o Adwokaturze. Przepisy te narzucają na każdego adwokata obowiązek zachowania najwyższej staranności o poufność relacji między adwokatem a klientem. To, co zostało powierzone adwokatowi jest adekwatne do tego, co wierzący powierzają księdzu w trakcie spowiedzi, a więc wykracza daleko poza ochronę wynikającą z przepisów RODO.

Ograniczone dane wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie w celu wynikającym z funkcjonalności konkretnego formularza. Dane nie będą wykorzystane w innym zakresie

Dane podane w formularzach nie będą przekazywane innym podmiotom bez jednozncznej zgody zainteresowanego. 

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

Podobnie do większości innych serwisów internetowych, serwis internetowy, który prowadzi moja kancearia korzysta z plików cookies, które są danymi informatycznymi, najczęściej w postaci plików tekstowych. Pliki te są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego i służą do korzystania ze stron internetowych serwisu. Najczęściej pliki te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer pliku.

Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies, a także podmiotem uzyskującym dostęp do tych plików jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • generowania statystyk, które wskazują na to jak Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej serwisu, co w konsekwencji pozwala na ciągłe ulepszanie ich struktury i treści;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, co pozwala na uniknięcie logowania na każdej kolejnej stronie serwisu. 

Serwis generuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do chwili wylogowania się z serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies urządzenie końcowe użuykownia przechowuje w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies przez Użytkownikalub do czasu ich usunięcia z urządzenia końcowego przez Użytkownika.

Standardowo, przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, choć użytkownicy Serwisu, w każdej chwili mogą dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Każda przeglądarka umożliwia też blokowanie wszystkich plików cookies. 

Pamiętaj, że masz prawo przegląda plików danych. 

4. LOGI SERWERA.

Należy wskazać, że informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w tak zwanej warstwie serwerowej. Narzędzia serwera wykorzystują te dane wyłącznie w celu bieżącego administrowania serwisem, a także w celu zapewnienia najsprawniejszej obsługi usług hostingowych.

Zasoby identyfikowane przez serwer identyfikowane są poprzez adresy URL. Dodatkowo zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony odwiedzanej wcześniej przez użytkownika (referer link) – stosuje się, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce internetowejużytkownika,

Informacje o adresie IP użytkownika.

Powyższe dane nie są i nie mogą być kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi w danej chwili strony serwisu, aczkolwiek dane te są wykorzystywane jedynie w celu sprawnego administrowania serwerem.

Niezależnie od powyższego, moja kancelaria nie korzysta z danych statystycznych. Moja kancelaria nie aktywowała funkcji analitycznych u operatora swojego serwisu internetowego.

5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH.

Co do zasady, dane użytkowników serwisu nie są  udostępniane osobom trzeim.

Udostępnienie dnych podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, a w przypadku osób fizycznych wyłacznie za zgodą osoby, której dotyczy ewentualne udostępnenie danych.

Pomijając powyższe, operator serwisu może zostac zobligowany do udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, choć tylko w zakresie wynikającym z żądania. Każda sprawa zwolnienia z tajemnicy adwokackiej rozpatrywana jest bardzo rzetelnie i głęboko.

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać plików cookies, może przede wszsytkim, we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowj, co nie zmienia faktu, że musi się liczyć z tym, że te zmiany spowodują poważne utrudnienia w pracy przeglądarki, a nawet, w skrajnych przypadkach uniemożliwią korzystanie ze strony www.adwokatnowakowska.pl

Aby swobodnie korzystać z serwisu mojej kancelarii, dostosuj ustawienia swojej przeglądarki internetowej, by pozwalały naa swobodne przeglądanie stron. 

7. Uzyskiwanie dostępu zainteresowanego do danych osobowych i ich aktualizowanie

Priorytetem mojej działalności jest wygoda klienta. Zależy mi na tym, by użytkownik mojego serwisu internetowego, który podał swoje dane lub osoba kontaktująca się ze mną w inny sposób miała dostęp do swoich danych osobowych. W razie, gdy uzna, że są one niepoprawne, zapewniam ich niezwłoczną aktualizację lub w szczególnych przypadkach ich usunięcie, chyba że będę je musiała zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych.

Jednocześnie oświadczam, że na bieżąco dokładam wszelkich starań, by mój serwis internetowy i usługi były chronione przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem. Jest to między innymi jest to spowodowane zabezpieczeniem danych klienta przed przypadkowym usunięciem lub zniszczeniem. 

et Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry

 

 

Indywidualna praktyka adwokata, która swym działaniem obejmuje Gdańsk i Pomorze. Udzielam pomocy w formie porad jednorazowych. Uzupełnieniem porad jest wszechstronna reprezentacja procesowa przed sądami i urzędami.

All rights reserved © 2010-2018 Kancelaria Adwokacka Gdańsk Adwokat Beata Nowakowska