Kara za telefony z zaproszeniami na pokazy

Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymywał wiele sygnałów od osób, które otrzymywały niezamówione połączenia telefoniczne, któych celem było przekazania zaproszenia na pokaz naczyń kuchennych do gotowania i smażenia marki Philipiak.

W wyniku przeprowadzonych w ramach wszczętego postępowania czynności wyjaśniajacych, Prezes UOKiK zdecydował się na nałożenie na spółkę, która w międzyczasie zmieniła nazwę na Smak i Zdrowie z siedzibą w Warszawie, kary za to, że połączenia, choć wykonywane przez usługobiorcę, to jednak dotyczące marki, w wysokości 35 388 zł uznając, że takie działanie naruszają zbiorowe interesy konsumentów.

W tym miejscu przypominam, jako #adwokat, że od przedsiębiorców mamy prawo oczekiwać stosowania się do przepisów art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, który wymaga uzyskania wcześniejszej zgody na kontakt w sposób pozwalający na identyfikację wnioskującego o kontakt.

Komunikat UOKiK podkreśla to, że stoi na stanowisku, że o zgodę należy wystąpić wcześniej, a nie w trakcie rozmowy.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz