NIK nie pochwala gmin za stosowanie przepisów o parkowaniu.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę funkcjonowania stref płatnego parkowania w miastach. Okazuje się, że nadal dzieje się w nich źle, albowiem:

  • Strefy są nadal oznaczone w sposób nieprawidłowy;
  • Pobierane są nienależne opłaty;
  • Anulując kary przekraczano przepisy;
  • Dopuszczano się przetwarzania danych osobowych mimo braku upoważnień.

W związku z powyższymi naruszeniami przepisów może okazać się, że część dochodów miast jest nielegalna w sytuacji, której chodzi o poważne kwoty.

Pełen tekst komunikatu i wyników kontroli na stronie NIK.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz