Wiesz co jesz? Czy na koszyku truskawek była nalepka z symbolem ChOG i numerem producenta i datą zbioru? Jeżeli nie, to nie była truskawka z najlepszych plantacji objętych certyfikacją.

Wszyscy lubimy truskawki. Wielu, a szczególnie ci, którzy maja do nich dostęp, uwielbia truskawki z Kaszub. Przemawia za tym ich smak i aromat osiągany dzięki specyficznym warunkom uprawowym, a często, dla gospodarstw objętych programem certyfikacji, również dzięki szeregowi zabiegów uprawowych i kontroli procesu produkcyjnego i obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 178/2002 z dnia 28.01.2002 roku.

Niewielu wie, ale zgodnie z treścią rozporządzenia, w dowolnym momencie obrotu truskawką trafiającą do odbiorcy końcowego, można określić pochodzenie konkretnej partii produktu. Jest to warunek niezbędny do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu dostawy z pola na stół konsumenta.

Truskawka kaszubska jest jednym z niewielu polskich produktów objętych ochroną prawem unijnym i figuruje na liście europejskiego systemu oznaczeń pod numerem ChOG nr 1155/2009.

Cóż oznacza skrót ChOG? Chodzi o jednoznaczne określenie geograficzne regionu lub miejsca, która służy do oznaczenia produktu spożywczego lub rolnego wywodzącego się z tego regionu, jeżeli określone parametry jakościowe lub wysoka renoma mogą być powiązane właśnie temu miejscu wytwarzania.

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym 1151/2012 korzystanie z Chronionego Oznaczenia Geograficznego jest dopuszczalne tylko pod warunkiem spełnienia przez producenta warunków określonych w specyfikacji.

Warto podkreślić, że każdy zarejestrowany producent otrzymuje swój unikalny numer rejestracyjny, a truskawki powinny być sprzedawane w skrzynkach, kobiałkach lub innych opakowaniach oznaczonych etykietą wskazującą kod producenta i datę pozyskania danej partii produktu.

Sprzedaż truskawek pochodzących z regionu Kaszub, a nie posiadających certyfikatów pozwalających na oznaczenie Chronioną Nazwą Geograficzną stanowi naruszenie prawa i może podlegać karze.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz