Nie zrywaj grzybów, któych nie znasz. Służba leśna może to uznać za niszczenie grzybów i nałożyć mandat.

Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Treść art. 163 nie pozostawia wątpliowści. Niszczenie grzybów podlega karze. W praktyce oznacza to, że zrywanie grzybów, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają na jadalne, może skończyć się mandatem, gdy strażnik leśny zauważy, że wyrzucasz te grzyby.
Jeżeli grzyba nie znasz, nie zrywaj. Pozwól mu rosnąć. On ma swój sens w życiu lasu. Zerwany zmieni się zaledwie w naturalny nawóz, ale w symbiozie z innymi roślinami może pełnić ważną funkcję.

Przypominam o tym niszowym przepisie, albowiem w portalach społecznościowych odnajduję co raz to więcej wpisów ze zdjęciami niejadalnych grzybów i pytaniami o to, czy można je zbierać.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz