Regulamin utrzymania czystości i porządku. Przepisy i rzeczywistość.

Mimo, że nowe przepisy o gospodarowaniu odpadami obowiązują już kilka lat, do dziś nie został zrealizowany jeden z elementów regulaminu utrzymania czystości.

§ 9b.25) 1. Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję z częstotliwością nie mniejszą niż: 1) pojemniki na odpady zmieszane – 2 razy w roku; 2) pojemniki na odpady resztkowe – 2 razy w roku; 3) pojemniki na odpady bio – 3 razy w roku; 4) pojemniki na szkło – 1 raz w roku; 5) pojemniki na papier – 1 raz w roku; 6) pojemniki na metale i tworzywa sztuczne – 1 raz w roku. 2. Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie technicznym poprzez ich okresowe przeglądy, konserwację oraz ich wymianę w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

Ciekawa jestem ilu z Was zauważyło fakt czyszczenia pojemników, a ilu zastępuje swoją gminę w realizacji tego obowiązku nałożonego prawem lokalnym.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz