Ukarani za spam

Media informują,że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli zasądził precedensowe zadośćuczynienie pieniężne osobie, która na swój adres poczty elektronicznej otrzymywała dużą ilość informacji o charakterze komercyjnym, które nie były zamówione.

Pierwszy w kraju wyrok jest zdaniem eksperta ds. nowych technologii Macieja Kaweckiego rewolucyjny zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców, którzy rozsyłając wiadomości o charakterze reklamowym dbają o sprzedaż. Problem w tym, że odbiorcy mają poczucie naruszenia dóbr osobistych, albowiem spam burzy spokój ducha powoda, a ciągłe kasowanie spamu marnowało czas i utrudnia normalne korzystanie z komputera i telefonu.

Sąd uznał, że nawet pojedynczy mail mający charakter spamu prowadzi do naruszenia dóbr osobistych w postaci spokoju wewnętrznego, prywatności czy swobody korespondencji.

Może należy zacząć się częściej domagać swoich praw.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz