UOKiK zabiera głos w sprawie wirusa i skutków jego występowania na prawa klientów biur podróży.

Wiele osób, które wykupiły wczasy i wycieczki przed wystąpieniem epidemii koronawirusa chce zrezygnować z wyjazdu. Czy mogą?

Ustawa o imprezach turystycznych mówi, że w razie wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności podróżny ma prawo odstąpić od umowy o udział w  wycieczce lub stacjonarnych wczasach, gdy okoliczności te znacząco wpływają na warunki realizacji imprezy turystycznej lub przewozu podróżnych do miejsca realizacji umowy. Konsument, który rezygnuje z wycieczki ma prawo wyłącznie do zwrotu wpłat, których dokonał na poczet imprezy, ale nie może ubiegać się o żadne dodatkowe odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

UOKiK zwraca w swym dzisiejszym komunikacie uwagę na to, że biura podróży muszą weryfikować przesłanki otrzymywanych wniosków i sprawdzać realność zagrożenia zdrowia lub życia. W razie ich wystąpienia powinny akceptować roszczenia odstąpienia.

Aby prawidłowo oszacować ryzyko warto skorzystać z komunikatów WHO, GIS i MSZ.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz