Zamknięte granice!

Straż Graniczna informuje, że w związku z zagrożeniem epidemią, od 15 marca ruch na polskiej granicy zostanie ograniczony . Polskie granice będzie można przekraczać wyłącznie przez wyznaczone przejścia graniczne. Ruch graniczny na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą zostanie całkowicie zawieszony, a obcokrajowcy będą wpuszczani na terytorium RP wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.

 Każda osoba przekraczająca granicę RP będzie przechodzić kontrolę sanitarną i dodatkową 14-dniową kwarantannę. 

W okesie ograniczenia, do Polski wjechać będą mogli jedynie jedynie:  

1) obywatele RP, 2) obcokrajowcy będący małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej 3) osoby pozostające pod stałą opieką mieszakańców RP, 4) osoby posiadające Kartę Polaka, 5) szefowie misji dyplomatycznych i inni członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, 6) cudzoziemcy z prawem do stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 7) cudzoziemcy z [rawem pracy na terytorium RP, 7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu Straż Graniczna może zezwolić na wjazd cudzoziemcowi, który prowadzi środek transportowy służący do przewozu towarów.  

Każda z tych osób zostanie poddana kontroli sanitarnej. Dodatkowo będzie zobowiązana do wypełnienia karty lokalizacyjnej. Informacje, które pozwolą na ewentualne szybkie dotarcie do wszystkich podróżujących zapisane będą w bazie danych i w razie potrzeby udostępniane będą służbom sanitarnym.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz