UODO wypowiada się w sprawie bezpieczeństwa pracy zdalnej.

Pamiętaj, że wysłanie pracowników do pracy zdalnej nie zwalnia pracodawców z dbałości o ochronę danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych publikuje wskazówki na czas epidemii.

Stosuj się do wytycznych UODO. Nie narażaj danych osobowych na ujawnienie. Nawet w jadalni u pracownika, który tam właśnie rozłoży dokumenty, które zabrał z miejsca pracy.

Traktuj to niesamowicie poważnie.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz