Ludzie pytają mnie o przeznaczenie pożyczki z urzędów pracy.

Ministerstwo informuje, że:

„Żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są to wydatki związane z działalnością”

Można, więc przypuszczać, że nie powinno być kłopotów, gdy z pożyczki opłacimy koszty bieżącej działalności, a więc czynsz, opłaty za media, modernizację sprzętu.

Osobiście, wbrew opiniom niektórych, radzę zapisać rachunki, które pokryto z kwoty pożyczki, albowiem w przyszłości doszukiwanie się motywacji dla takiego, a nie innego wydatkowania pieniędzy może okazać się być problemem.

Karteczka włożona do segregatora z rachunkami okazać się może zbawienna w razie ewentualnej kontroli.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz