Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko

Jako #adwokat popieram takie akcje. Zwiększają bezpieczeństwo.

Policjanci podjęli wyzwanie związane ze zmniejszeniem ilości wypadków na torach kolejowych. W związku z tym, w czasie wakacji będą cyklicznie prowadzić działalność promującą bezpieczeństwo na wybranych przejazdach kolejowych i w miejscach nielegalnych przejść przez tory.

Dobra akcja policyjna. Na nielegalnych przejściach przez tory ginie zbyt wuele osób.
Nie podejmuj ryzyka. Zastosuj się do zakazu przechodzenia przez tory poza miejscami wyznaczonymi.
#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz