Policja zabrała się za nakładanie mandatów za brak maseczek.

Policjanci wystawili już ponad 13 tys. mandatów za brak osłon ust i nosa, które obowiązują w związku z reżimem sanitarnym w sklepach, urzędach, itp. 42000 osób pouczono.

Policjanci zapowiadają, że nie będą stosować taryfy ulgowej za lekceważenie przepisów, choć przepisy są skontruowane tak, że osoba mająca przeciwwskazania nie musi nosić maseczki i dodatkowo nie musi legitymować się żadnym zaświadczeniem lekarskim, a wystarczy samo oświadczenie.

Policjanci zaczynają intensywniej reagować na brak stosowania osłon ust i nosa w zamkniętej przestrzeni publicznej.

Oczywiście, noszenie maseczki ma swoje racjonalne uzasadnienie. Robimy to dla siebie i dla naszych najbliższych, którym wirusa nie przyniesienimy, a na pewno zminimalizujemy szansę na to.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz