Świadectwo charakterystyki energetycznej jest potrzebne.

Masz prawo do świadectwa energetycznego.

Lekceważenie faktu, że do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części w przypadku jego zbycia zobowiązany jest właściciel jest zupełnie niezrozumiałe.

Z niezrozumiałych względów w umowach znajdują się zapisy o tym, że świadectwa nie wykonano mimo, że prawo sugeruje, że powinno ono być sporządzone przed sprzedażą. Klientka, która mnie dziś odwiedziła poprosi o świadectwo, bo chce wiedzieć ile wyda na ogrzewanie. Wie po konsultacji, że to nie dobra wola sprzedawcy a jego obowiązek. Woli zrezygnować w przypadku, gdy inwestycja w ciepły dom zmieni drastycznie cenę.

Oby więcej takich kupujących.

U S T AWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

„Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku,
o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki
energetycznej dla budynku lub części budynku:
1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu;
3) wynajmowanego.”
Prawo do świadectwa energetycznego przysługuje kupującemu dom lub lokal w budynku wielorodzinnym.
DCIM\100MEDIA

Dodaj komentarz