Sprawujesz kontrolę nad spółką? Jutro masz ostatni dzień na zgłoszenie tego faktu.

  • Tylko do dnia 13 lipca 2020 osoba fizyczna, która sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad spółką powinna zgłosić ten fakt do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
  • Rejestr jest publiczny, więc każda zainteresowana osoba ma prawo do bezpłatego dostępu.
  • Celem CRBR jest stworzenie bazy osób fizycznych, które podejmują decyzje w zakresie działalności spółek.
  • Celem CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jest to regulacja prawna obowiązująca we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
  • Unikanie wpisu do rejestru CRBR może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.
Próba uniknięcia wpisu do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych może skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych.
#BeataNowakowska

AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz