Ruszyła przydrożna sprzedaż grzybów. Co do zasady niezgodna z prawem.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2011 r.
w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy to akt prawny stanowiący zbiór zasad, które obowiązują w zakresie obrotu grzybami.

Oczywiście, najważniejszą rzeczą jest pewność, że konsument otrzyma bezpieczne gatunki. W związku z tym wskazuję powyżej jak powinien wyglądać atest na grzyby świeże.

Nie mniej ważną sprawą jest bezpieczeństwo obrotu, co wiąże się z jednoznacznym określeniem źródła pochodzenia grzybów, co skutkuje możliwością ostrzegania klientów o jakichkolwiek uchybieniach. Sklep łatwo wskazać, ale jak określimy kobietę, która sprzedawała grzyby przy drodze?

Uwielbiam zbieranie grzybów, więc nie jestem klientem punktów przydrożnych. Słyszałam jednak relacje osób, które w porcjach kupionych przy drodze znajdywały grzyby co najmniej niejadalne.

Pamiętaj, że prawa nie wymyśla się dla żartu. Jeżeli spożycie niektórych grzybów zagraża śmiercią, to nie lekceważmy powyżej wskazanej zasady. Kupując w sklepie zadbajmy o sprawdzenie, czy na opakowaniu jest mowa o ateście. (Atest wydaje się dla jednej partii.) Sprzedaż luzem wiązać się powinna z tym, że sprzedawca powinien posiadać dokument dla wystawionej partii grzybów i okazać go na prośbę konsumenta.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz