Minister Finansów informuje o zmianach zasad przesyłania pakietów JPK.

30 września przestaje – zgodnie z komunikatem ministerstwa – działać platforma elektroniczna dotychczas odpowiedzialna za przekazywanie danych do urzędów administracji skarbowej.

Zaledwie dwa tygodnie na przejście na nową metodę składania deklaracji w ramach systemu e-deklaracje.

Nowy standard będzie wdrożony tak, że deklaracje wysyłane od 1 września mają dopuszczać wysyłanie plików JPK podpisanych profilem zaufanym, kwalifikowanym, lub tak zwanymi danymi autoryzującymi będą mogły być przesyłane wyłącznie przez nową bramkę REST API, która zostanie udostępniona pod adresem: https://e-dokumenty.mf.gov.pl/.

Sprawdź nowe zasady, przygotuj się na przyszły miesiąc, bo jeżeli będziesz próbować wysyłania starą metodą, okazać się może, że deklaracja nie dotarła, a tego administracja skarbowa nie lubi.

Dodaj komentarz