Po drodze do swojej kancelarii zobaczyłam nowe znaki na chodniku oznaczające miejsca postoju hulajnóg.

Miasto Gdańsk postanowiło uregulować sprawę pozostawiania hulajnóg w dowolnych miejscach i postanowiło ustalić około 200 miejsc, w których hulajnogi pozostawiać będzie wolno.

Trudno powiedzieć, jakie procedury zastosowane będą w sytuacjach, gdy znajdzie się hulajnoga blokująca chodnik, czy dewastująca trawnik. Być może będą one wywożone do biura rzeczy znalezionych jako rzeczy porzucone i wydawane będą za opłatą, którą operator będzie mógł egzekwować od wypożyczającego.

Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie zostanie ostatecznie przyjęte, cieszyć się należy, że nie trzeba będzie kluczyć chodnikami między porzuconymi hulajnogami.

#BeataNowakowska

#Adwokat Gdańsk

Dodaj komentarz