Mediacje czynią cuda.

Słowo „Mediacje” można definiować na tysiące sposobów. Ważniejsze niż definicje jest to, że przy dobrej woli obu stron jest szansa na to, by sprawę załatwić sprawnie i doprowadzić do akceptowalnego konsensusu bez zbędnej zwłoki.

Dziś, 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Pamiętaj, że mediacje czynią cuda. Rozwiązania leżą w zasięgu obu stron, wystarczy dobra wola. Korzystaj z tej formy rozwiązywania sporów, namawiaj do tej formy rozwiązywania sporów.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz