Zakaz spalania odpadów zielonych na terenie ogrodów działkowych.

Spalanie odpadów poza wyspecjalizowanymi instalacjami narusza prawo. Dotyczy to również odpadów zielonych, które powstają na działkach prowadzonych w ramach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Można nawet powiedzieć, że szczególnie w przypadku tych właśnie jest to temat wyjątkowo drażliwy, bo małe odległości między działkami sprawiają, że jesienne porządki mogą skutecznie uprzykrzyć życie sąsiadom, ale dodatkowo istnieje regulacja, która nakazuje organizować na działkach kompostowniki dla celu utylizacji odpadów zielonych i przerobienia ich na dobry nawóz.

Zasady gospodarowania odpadami zielonymi obowiązujące na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych określa Regulamin uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku wraz ze zmianami w dniu 28 czerwca 2018 roku. Szczegółowe zasady nie są może powszechnie znane, ale każdy działkowiec powinien je znać, bo są podawane do wiadomości w trakcie zebrań wspólnot działkowych.

Warto też pamiętać, że teren działek nie jest terenem wyłączonym, więc wizyta strażników gminnych jest zupełnie naturalna.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk 

Dodaj komentarz