Nie zapomnij o wniosku o dotację w kwocie 5000 zł w ramach tarczy 6.0

Od 19 grudnia z jednorazowej dotacji z Funduszu Pracy mogą skorzystać mikrofirmy włącznie z osobami samozatrudnionymi, a także małe firmy, które zatrudniają poniżej 50 pracowników. 

Do otrzymania dotacji uprawnieni są przedsiębiorcy, których przeważającą działalność określono jednym z następujących kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Warunkiem skorzystania z dotacji jest to, że przychód z działalności gospodarczej rozumiany w zgodzie z przepisami podatkowymi w październiku albo listopadzie 2020 roku musi być niższy o nie mniej niż 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznych dwóch miesiącach ubiegłego roku.

Dotację można otrzymać na finansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Co ważne, dotacji nie trzeba będzie zwracać, gdy działalność prowadzona będzie przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Proszę pamiętać, że wnioski składamy elektronicznie we właściwym powiatowym urzędzie pracy z chwilą ogłoszenia stosownego naboru wniosków przez jego dyrektora. Wnioski będą przyjmowanie do 30 stycznia 2021 r.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz