Fatalna organizacja ruchu

Dla wygody klientów mojej kancelarii zgłosiłam dziś na mapie bezpieczeństwa skrzyżowanie ulicy Pestalozziego z Gołębią jako niebezpieczne. W ramach nie do końca zrozumiałych działań drogowców, wyniesiono środek skrzyżowania. Następnie przeniesiono parking z lewej na prawą stronę ustawiając znak początku parkingu w strefie 10 m od skrzyżowania, gdy nawet postój w tej odległości od skrzyżowania jest zakazany. Kierowcy nie stosują się do znaku i często pojazdy stoją w świetle skrzyżowania. Zakręcenie pod kątem 90 stopni oznacza wykrzywianie pojazdu na wyniesieniu i konieczność jeżdżenia po krawężnikach.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz