Warto zapamiętać treść tego plakatu

Strażacy opublikowali plakat wskazujący na to, że właściciel, zarządca, administrator mają obowiązek dbania o zimowe utzrymanie budynku, a jednocześnie wskazujący na to, z jakimi zagrożeniami w sensie wagi, się mierzymy.

Upadek 200 kg puchu może spowodować poważne obrażenia a nawet śmierć.

Zapamiętaj te cyfry i podejmuj odpowiednie działania.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz