Spis powszechny – lepiej zrób to od razu, bo zapomnisz.

Jestem zdania, że niezależnie od tego, że państwo ingeruje w moje życie, lepiej dopełnić obowiązku uczestnictwa w spisie na samym początku. Później można o tym zapomnieć i ponieść konsekwencje.

Sankcje w postaci grzywny grożą za brak udziału w spisie lub spóźnienie wynikają z ustawy o statystyce publicznej. Dotkliwej kary spodziewać się może też osoba, która celowo podaje dane niezgodne ze stanem faktycznym, albowiem za podanie nieprawdziwych danych statystycznych grożą nawet dwa lata pozbawienia wolności.

Choć za przypadki mniejszej wagi nikt nie skaże na pozbawienie wolności, a wyłącznie na grzywnę, to jednak lepiej nie tłumaczyć się błędem, a wszędzie tam, gdzie to możliwe, a pytania uznamy za drażliwe, lepiej wybrać opcję „nie chcę odpowiedzieć na to pytanie”.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz