Wiosenne porządki sprzyjają realizacji obowiązków. Wywieś skrzynkę pocztową jeżeli już zamieszkałeś w nowym domu.

Wiosna to czas, gdy wiele osób zasiedla budynki wykończone w okresie zimowym. Wiele nie ma nie tylko ogrodzenia, ale i skrzynki pocztowej, ani numeru porządkowego posesji.

Warto pamiętać, że zarówno tabliczka numerowa jak i skrzynka pocztowa są obowiązkowe. Wywieszenie ich wynika z przepisów prawa, a ich brak może skutkować nałożeniem kar na właściciela nieruchomości.

Obecna sytuacja sprawia, że wszelkie przypomnienia o obowiązkach oznaczają, że wkrótce może rozpocząć się sprawdzanie czy stosujemy się do obowiązku, a następnie egzekwowanie kar.

Przypomnienie na stronie poczty wisi, więc warto zająć się nieskomplikowanym przecież problemem.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz