UODO w sprawie okazywania certyfikatu szczepienia

Zdaniem urzędu UODO okazywanie się świadectwem szczepienia jest dobrowolne i nie można od nikogo wymagać takiego działania. Oczywiście, osoby, które nie będą chciały okazać się certyfikatem nie mogą być traktowane jako zaszczepione wyłącznie na podstawie oświadczenia, a więc w konsekwencji nie mogą zostać wliczone do osób, do których nie mają zastosowania ograniczenia.

Oczywiście, na przedsiębiorcach, którzy w związku ze swoją działalnością będą dopuszczani do zaświadczenia ciąży szerego obowiązków analogicznych do zarządzania danymi osobowymi w innych sytuacjach.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańśk

Dodaj komentarz