Interweniując sami popełniają wykroczenie. Straż Miejska w akcji.

Mąż zwrócił dziś uwagę strażnikom miejskim, że prowadząc interwencję sami łamią prawo. Został wezwany do nauki prawa o ruchu drogowym.

Myślę, że przed wyjazdem na kolejną służbę strażnicy z patrolu, który spotkaliśmy sami powinni przejść szkolenie z prawa o ruchu drogowym.

Prawo o ruchu drogowym

Oddział 4
Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym
Art. 53. 1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd
samochodowy:
10c) straży gminnych (miejskich);

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania
szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów,
zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:
1) uczestniczy:
a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo

2) pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu
pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;
3) w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

Niestety, jak to najczęściej bywa, strażnicy włączyli koguty wjechali na chodnik blokując go tak samo jak pojazd nieprawidłowo zatrzymany za znakiem B36. Niestety zapomnieli, że wyłączając silnik, wyłączają światła, a te zgodnie z powyżej zasytowaną treścią ustawy prawo o ruchu drogowym powinny być zapalone.

Nie dość, że znak, nie dość, że zostało mniej niż 1,5 m przejścia chodnikiem, to jeszcze zły przykład.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz