Bôczë na chwilówczi zacygóné célã kùpieniô szkòłowégò ekwipùnkù. Biwô, że je to niebezpiek.

Jakno #rëchcenwalt mùszã dac bôczënk na to, że presjô felënkù dëtka na kùpienié deckòwégò wëòblékù nie zwòlniwô z mësleniô. Decydëjącë sã na sztërkòwi pòżëczk w òkrómbankòwi intstitucji mùszi rechòwac sã z tim, że mòże to bëc institucjô zwëskùjąca z kąsk jinëch eticznëch standardów jakno banczi. Nié kòżdô z nich traktëje klienta na tëlé serio, cobë dôwac bôczënk na zôgrożbë sparłączoné z wëżawą dodôwkòwëch òpłatów.

Jistno jak z jinyma cydlama, wiedno czëtôj pertesë pòdsuwóné do pòdpisaniégò. Żlë nie rozmiejesz tegò, co je hewò napisóné, nie pòdpisëj. Pòproszë ò wspòmóżkã prawnika, rëchcenwalta ôs mieni ewentualnégò dostôwcã gòtówczi.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz