Gimbùsë wëjadą na szasëje ju za czile dniów. Dôjta do wiadë szoferama, cobë delë je do sprôwdzeniégò, Pòlicjô pòmôgô w tim òbrëmienim.

Szandarzë są wspòmóżnikama dlô gminów, jaczé w òbrëmienim òrganizacji szkòłowiznë mùszą doważac dzecë do szkòłów i są w sztądze pòdjachac w namieniony plac célã werifikacji technicznégò stanu pòjazdu słëchającégò do transpòrtu dzecë.

Z drëdżi stronë òrganiznowóné są pónktë, w chtërnëch móże hewò taczi przezérk zrobic. Òb latowé ferje są to nôczãscy ne jistné pónktë, jaczé kòntrolëją rézowë aùtokarë.

Nie mëszlë wiele, skòntaktëj sã ze szkòłą i zapitôj ò to, czë gimbùs béł pòddóny werifikacji. Môsz prawò nalinac na bezpiek transpòrtu twojich dzôtków.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz