Kùńczą sã latowé ferie. Wiész z jaczim pakùnkã doswiôdczeniów z sécë wësélôsz dzeckò do szkòłë?

Wakacjowi cząd, sztót pòjudżi przëstojiwô szëbkbą za rozmajitima znajemnotama.

Za przëczëną felënkù żëcowégò doswiôdczeniô dzecama przëtrôfiô sã narzesziwac dosc tëlé lëché znajemòscë, a téż bëc ùczãstnikama karnów, chtërné niekònieczno są dlô nich pasowné.

Przemëszlë, czë òbczas wakacjów ni môsz zgùbioné dzecka w sécë.

Zwëskôj z pòradë méstrów i dowiedz sã jak prowadzëc hewòtną werifikacjã. Wlézë na stronã – https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/w-domu-w-szkole-online i zrobi rachùnk sumieniégò. Mòże zajãti sobą nie zmerkôł jes niemirnëch znanków niebezpiekù.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz