RPO ma wątpliwości w sprawie ograniczenia pracy dziennikarzy na terenach objętych stanem wyjątkowym

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na to, że wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej są problemem budzącym powszechne zainteresowanie społeczeństwa.

Jednocześnie podkreślił, że zadaniem prasy i innych środków społecznego przekazu jest – w świetle art. 14, 54 i 61 Konstytucji RP oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – informowanie obywateli o przebiegu wydarzeń i rozwoju sytuacji.

Ostatnie czasy przyzwyczaiły nas do tego, że oglądamy relacje z wielu obszarów działań wojennych, a nie z granicy dotkniętej ryzykiem zbyt swobodnego transferu migrantów, więc jeżeli ewentualne zagrożenia nie są problemem dla dziennikarzy, nie powinno się ograniczać ich pracy. Społeczeństwo ma prawo do informacji.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz