Drëdżi dzél séwnika to zôczątk spôdaniô lëstów. Nie zabôczë ò òbrzészkù ùsuwaniô lëstów z deptownika kòl chëczë.

Nawetkã 500 mandatu słëchô za niezamiatanié lëstów z deptowników sprzëti priwatnégò miéctwa. Òbrzészk ùsuwaniô lëstów wëchôdô z ùsztélënków regùlaminów ùtrzimaniégò pòrządkù w òbéńdze niejednëch gminów wprowadzanëch zgódno z Ùstôwã ò ùtrzimanim czëstoscë i pòrządkù w gminach (Dz.Ù. z 2012 r., pòz. 391). Z òbrzészkù zwòlniony są ti gwôscëcele ôs zarządcë nieruchòmòscë, chtërnëch miéctwò je òddzéloné pasã zeleni ôs żlë na deptownikù są parking-place, abò téż pòżdôwk miésczi kòmùnikacji.

Żlë nie chcesz mieć jiwrów z gminowima strażnikama, miejże starã sprzątac lëstë.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz