Grzybobranie zagrożone karą grzywny do 500 zł.

Sezon grzybobrań w pełni. Większość stara się robić to zgodnie z zasadami. Niestety są sytuacje, w których zaniedbamy stosowania się do przepisów i spotka na służba leśna. Oczywistą konsekwencją jest nałożenie grzywny w formie mandatu karnego.

Przypominam za jakie naruszenia prawa można dostać mandat.

Najczęstszym powodem otrzymania mandatu jest naruszenie przepisów o ruchi w lesie, a konkretnie jazdy drogami, które nie są dopuszczone do ruchu i postój poza miejscami wyznaczonymi.

Mandat jest nieunikniony, gdy po grzyby wejdziemy do lasu poniżej 4 m wysokości, czyli na teren uprawy, na teren doświadczalny. Niedostępne są też ostoje zwierzyny i drzewostany nasienne. Dodatkowo, na grzybobranie nie warto wybierać się na tereny wojskowe, do rezerwatów i parków narodowych, a także wszędzie tam, gdzie wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu.

Mandat jest pewien, gdy wyrywamy grzyby wraz z grzybnia, gdy zbierając grzyby niszczymy runo leśne. Podobnie jest w przypadku niszczenia grzybów niejadalnych i zbierania grzybów chronionych.

Karalne jest też płoszenie dzikich zwierząt, niszczenie roślinności, a także zaśmiecanie terenów leśnych.

Kara za te przewinienia wynosi od 20 do 500 zł, ale w drastycznych sytuacjach sprawa może zostać skierowana do sądu, który może nałożyć grzywnę nawet 10 raz wyższą.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz