Chòcôż do swiątecznégò òbleczënkù nie pasëje, wëchôdającë na cerpiskò w wiesczi òbéńdze pòmëslë ò swòjim bezpiekù

Wiele lëdzy, jaczi mieszkają w na wsë i môłëch òstrzódkach mdze dzysô nëkac w czerënkù cerpisków. Dzél z nich pòbòczã kòl szasé. Òsoblëwie starëszkòwie mają wiôldżi szacënk dlô te swiãta, tej są dbë, że òdblasczi jima nijak nie pasëją. Jakno #rëchcenwalt nalinóm, cobë założëc òdblaskòwé elementë nié blós dlô bëcégò w prawie, le dlôte, że lepi widny piechtnich je bezpieczniészi. Żëcé je snôżé, szkòda je tracëc pòd kòłama aùtoła.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz