Weekend trzézwòscë. Szandarzë profilakticzno zakładają, że andrzejkòwé rozegracëje mdą w nen weekend.

Nimò, że latosé Andrzejczi mdą w pòniedzôłkòwi wieczór, szandarzë z Pòmòrzégò słuszno rechùją, że nen weekend mdze weekendã andrzejkòwëch rozegracjów i w związkù z tim przërëchtowele reszné prewencjowé dzejania w pòstacji wielnëch kòntrolów trzézwòscë òb nen weekend. Dôj na to bôczënié. Żlë planëjesz bëc bëtnikã taczi rozegracji, zgòdze so kògòs, chto nie mdze pił, abò specjalno za tobą przëjedze, cobë të mógł bezpieczno wrócëc pòd dodóm. W nëch òstrzégach nie chòdzy ò pòdgadiwanié do przestrzeganiô prawa, le ò to, cobë przeżëc nen weekend bez narażaniô sã i jinëch na niebezpiek straceniégò zëcô ôs zdrowiô.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz