Strażacy apelują o przeglądy kominiarskie. To obowiązek właścicieli nieruchomości.

Okres zimowy sprawia, że większa jest liczba interwencji strażaków związanych z zatruciem czadem.

Jako #adwokat przypominam, że na właścicielach lokali lub domów opalanych ciepłem ze źródła pozasystemowego spoczywa obowiązek dokonywania przeglądów instalacji spalinowych. Nie jest to nadmierny rygor narzucany doraźnie przez strażaków, a jednoznacznie określona prawem regulacja.

Pamiętaj, że niesprawna instalacja kominowa to nie tylko ryzyko utraty zdrowia i życia w najbardziej drastycznych przypadkach, ale również ryzyko odmowy likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, który po pożarze może poprosić o ostatni przegląd kominiarski.

Nie podejmuj ryzyka. Jeżeli przegląd kominiarski zlecisz teraz, w grudniu, to może nawet dostaniesz w prezencie kalendarz kominiarski.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz