Podzielona płatność pozostaje z nami. Po 1 marca obowiązywać będą dotychczasowe przepisy.

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy dla wszystkich faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT. Przepisy miały obowiązywać do końca lutego. Komisja Europejska zgodziła się jednak na przedłużenie obowiązywania przepisów na kolejne 3 lata. Nie zapomnij o tym dokonując płatności.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz