Dyspozycje Prokuratora Generalnego w razie wykorzystywania sytuacji, w której znajdują się uchodźcy

Prokurator Ziobro poinformował o tym, że otrzymał informacje o wykorzystywaniu uchodźców z Ukrainy przez osoby, które próbują pobierać nieznające umiaru ceny za podwiezienie na we wskazane miejsce w kraju, bądź za noclegi.

Ziobro przypomniał, że zgodnie z art. 388 par. 1 kodeksu cywilnego, wyzyskiwanie przez jedną stronę przymusowego położenia drugiej strony do uzyskania zapłaty za usługę kwoty znacznie przewyższającej wartość usługi jest podstawą do żądania jej zmniejszenia do rozsądnej wartości, a w wypadkach szczególnych nawet do unieważnienia takiej umowy.

Zgodnie z dyspozycjami szefa prokuratury osoby takie mają być zatrzymywane.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz