UOKiK informuje, że otrzymał skargi na zbiórki pomocowe i wszczyna postępowanie wyjaśniające.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postanowił sprawdzić zasady pobierania płatności od osób, które zdecydowały się udzielić wsparcia ofiarom wojny na terenie Ukrainy. Działania podjęto po skardze konsumenta, który, chcąc udzielić pomocy, wpłacił pieniądze na konto jednej ze zbiórek udostępnionych na portalu społecznościowym przez jedną z organizacji charytatywnych. Jak twierdzi zgłaszający, nie miał on świadomości, że jego konto zostanie obciążone nie tylko kwot przekazaną na rzecz zbiórki, ale także kosztami podwójnego przewalutowania przekazanych środków – ze złotych na dolary, a później z dolarów na euro.  

Prezes Urzędu wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie i objął nim spółki: Pay Pal Europe z Luksemburga oraz Meta Platforms z Irlandii (właściciel portalu Facebook). Celem postępowania jest ustalenie, czy konsumenci wpłacający pieniądze na pomoc ofiarom wojny są prawidłowo informowani o przewalutowaniu przekazanych środków na ich koszt.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz