6:30 – poza przypadkami wejścia policjantów do domu o 6:00, nigdy nie uczestniczyłam w czynnościach tak wcześnie.

Praca adwokat nie wydaje się czymś związanym z poranną zmianą. A jednak, ze względu na to, że mój klient rozpoczyna swoją edukację o 7:30, rozmowę z policjantem rozpoczniemy o 6:30.

Poza wyjazdami na wczesne spotkania na terenie kraju, z reguły rozprawy rozpoczynam nie wcześniej niż o 8:00. Tym razem czas się przesuwa w dół. Zwykle to bywa tylko wtedy, gdy do mojego klienta policjanci pukają o 6:00.

Idę spać, by wstać odpowiednio wcześnie.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz