Czasami „na żółtym” można przejechać. Czemu zapominają o tym policjanci?

§ 95. 1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator oznaczają:
1) sygnał zielony — zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
2) sygnał żółty — zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,

Tyle definicja zawarta w przepisach określających znaki drogowe. Zdaje się być jednoznaczna i prosta do zastosowania. Gorzej z praktyką. Okazuje się, policjanci w dbałości o budżet państwa nie biorą pod uwagę tej zasady i zatrzymują kierowców celem nałożenia mandatu.

Jeżeli macie kamerę możecie odtworzyć policjantowi film pokazując jak blisko od przejścia znajdował się pojazd w chwili pojawienia się sygnału żółtego. Oczywiście, nagranie takie może posłużyć też jako dowód w sądzie.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz