Rezydencja podatkowa dla obywateli Ukrainy

Resort finansów zwraca uwagę na to, że obywatele Ukrainy, którzy w związku z wojną przenieśli się do Polski na dłuższy okres czasu, mogą zadeklarować i potwierdzić przez złożenie pisemnego oświadczenia, że przenieśli swoje centrum życiowe na terytorium Polski i zamierzają tu płacić podatki.

Jako #adwokat zwracam uwagę, że pracodawcy nie powinni w żaden sposób utrudniać złożenia takiej deklaracji. Nie muszą też weryfikować prawidłowości oświadczenia poza sytuacjami, w których są pewni, że oświadczenie jest fałszywe.

Złożenie oświadczenia na ręce pracodawcy skutkuje tym, że obywatel Ukrainy zostaje uznany za polskiego rezydenta podatkowego już od pierwszego dnia pobytu na terenie Polski.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz