Ważne dla przedsiębiorców. Przedłużono termin rozliczenia CIT.

Zgodnie z dzisiejszym komunikatem Ministerstwa Finansów do 30 czerwca 2022 r. przedłużony został czas na roczne rozliczenie podatku CIT za 2021 r.

Ucieszy się z tego wielu podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym również podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Rozporządzenie przedłuża do 30 czerwca 2022 r. terminy na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),
  • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego z tego tytułu ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),
  • złożenie przez podatników ryczałtu od dochodów spółek zeznania z wykazem przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia .

Nie dajcie się jednak rozproszyć nowemu terminowi. Zeznania i deklaracje złóżcie z wyprzedzeniem.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz