Permanentna inwigilacja – sprawdzają się słowa z kultowego filmu.

Od dziś, każdy naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł podjąć decyzję o dostępie do danych o rachunkach bankowych dowolnego podatnika. To uprawnienie wynika ze zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, które weszły w życie, właśnie dziś.

Resort zapewnia, że taka procedura będzie wykorzystywana wyłącznie w szczególnych przypadkach, ale trzeba jasno powiedzieć, że dzięki temu mechanizmowi możemy być narażeni na permanentną inwigilację prewencyjną, o której nawet nie będziemy wiedzieli.

Jeżeli coś broisz na koncie, to pamiętaj, że od 1 lipca banki są zobowiązane do udzielania naczelnikowi urzędu skarbowego informacji na temat:

  • posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych,
  • posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw,
  • obrotów i stanów rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców.

Udostępnienie powyższych informacji będzie następować na pisemne żądanie wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi odpowiednio w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz