Pôdô sniég. Nie zabôczë òdszëplowac deptownika, jaczi je krótkò nieruchòmòscë, jaką zarządziwôsz.

W Gduńskù przepisë dôwają miéwcama i zarządcama czas na òdszëplowanié do 8 reno, abò do 6 gòdzyn pò òprzestanim mòcnégò òpadënkù.

Nie pòniechiwôj te òbrzészkù, bò szkòda płacëc sztrôfë za brak chãcë do përznë fizyczny aktiwnoscë. Zaniedbanié w nym òbrëmienim mòże prowadzëc do cywilny òdpòwiedzalnoscë, a co sã z tim parłączi – płaceniô wësok szkòdowaniô.

Jakno #rëchcenwalt bédëjã téż ùbezpieczenié òd skùtków zasnieżeniô deptownika.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz