UOKiK dôwô òstrzégã, stracysz pòdôwczi, stracysz dëtczi.

Rozpòczinô sã pòstãpnô prewencjowô akcjô.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dôwô òstrzégã, że cyberòszukańcë kòżdégò dnia robią nad doskònalenim zortów wprowadzaniô w labùdowã swòjich òfiarów. Ùrzãdnicë wskazëją, że cyberprzestãpcë czãsto zwëskùją z emòcjów òfiarów, przëtrôfków z jich żëcô, ale téż, òsoblëwie kòl Gòdów, z sznëkrowaniô na bëlnyma bédënkama w rozmajitëch krómach.

Gwës, telefón jaczi òdbierzesz mòże bëc z bankù, le czej chto prosy ò zwerifikòwanié Twòji tożsamòscë, lepi pòmëszlë, jak òn chce dac wiarã temù, że pò prôwdze dzejô w miono te bankù.

Jakno #rëchcenwalt bédëjã, żebë òstróżno i z òpasowanim pòdchadac do wszelejaczich sytuacjów, jaczich sóm nie inicjujesz. Zwëskôj z pòradnika UOKiK – https://t.co/tyLa0gL1b3.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz