Pamiętaj o odśnieżeniu auta

Dzisiejsza zmiana pogdy daje policjantom możliwość aktywnego działania w zakresie egzekwowania jazdy odśnieżonym autem.

Śnieg zgromadzony na dachu pojazdu może spaść na jadący z tyłu samochód i spowodować nieszczęśliwy wypadek. Nie ma się co oszukiwać, najgroźniejsze są jednak zlodowacone kwałki śniegu, które po upadku na szybę jadącego z tyłu auta mogą doprowadzić do jej zbicia i bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osób w nim jadących.

Jako #adwokat zwracam uwagę, że koszt zmiotki jest wielokrotnie niższy niż mandat obecnie grożący za jazdę ze śniegową czapką.

Szansa na obronienie się tezą o aktualnym opadzie jest znikoma.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz