Badania GUS – nie zdziw się telefonom, ale sprawdzaj

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 13 do 31 stycznia 2023 r. prowadzone będą badanie statystyczne dotyczące rolnictwa:
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

Urzędnicy wylosują osoby fizyczne, które zostaną poproszone o udzielenie informacji mają możliwość odpowiedzi na ankietę przez wypełnienie formularza, bądź odpowiadając na pytania ankietera.

Etap wypełniania ankiet już się zakończył, więc jeżeli nie zostaliście poinformowani o takiej możliwości, z dużą dozą nieufności reagujcie na telefon. Weryfikacja telefoniczna jest utrudniona, a jako #adwokat spodziewam się, że niektórzy oszuści spróbują wyłudzać dane.

W razie wątpliwości kontaktuj się z najbliższą placówką GUS lub z komisariatem policji.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz