Czy jesteś przygotowany na ciężką podróż? Ostrzeżenie RCB.

Mamy prawo do sprawnie działającego systemu ostrzegania. Dobrze, że po doświadczeniach katastrofalnej wichury, system działa lepiej i widać wyraźny progres.

O ile korzystniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa jest przesyłanie komunikatu wszystkim użytkownikom komórek na obszarze potencjalnego zagrożenia niż wiara w to, że każdy zainteresowany sam sprawdzi zagrożenia we własnym zakresie.

Policjanci przypominają, że nawet komunikat RCB nie zwalnia każdego kierującego z dostosowania się do warunków panujących na drodze. Spowodowanie wypadku w trudnych warunkach kończy się surowymi karami za niedostosowanie się do warunków.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz