Badérowania GÙS – nie ùrzasnij sã, le sprôwdzë.

Główny Urząd Statystyczny dôwô do wiédzë, że òd 13 do 31 stëcznika 2023 rokù mdą prowadzoné statisticzné badérowania tikającé gbùrzëznë: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz Ak-R).

Ùrzãdnicë wëlosëją fizyczné personë, jaczé mdą proszoné ò danié wiadłów. To mdze mòżebné bez wëfùlowanié ankietë abò kôrbã z ankieterã.

Cząd wëfùlowiwaniô ankietów ju sã skùńcził, tej żlë nie dostelë jesce wiadła ò taczi mòzlëwòscë, òpasëjeta na gôdkã z „ankieterã”. Werifikacjô bez mòbilkã nie je takô letkô, a jakno #rëchcenwalt merkóm, że niejedny wëzwëskają tã leżnosc do wëcynieniô pòdôwków.

Czej môsz wątplëwòscë zazwòni do nôblëższi placówczi GÙS abò na pòlicjã.

#BéjataNowakòwskô

#AdwòkatGduńsk

Dodaj komentarz